Kompetens

Översikt av Kompetens

Certifieringar


På grund av den certifiering enligt RiLi 826.1020 som klass 1 tjänsteleverantör DB Netz AG har Lasa också tillåtelse att svetsning i höghastighetsnätet.


Certifiering enligt DIN EN ISO 3834-2 SLV Hannover är också tillgänglig. Den permanenta processoptimering av kvalitetsledningssystemet är självklart.


Dessutom har LASA certifiering "Systematisk säkerhet" enligt NLF / ILO-OSH 2001 branschorganisationen nord-syd. Modell arbetarskydd hantering leder till framgångsrikt och effektivt arbete på byggarbetsplatser

Översikt av referens

  • Tyskland

BSAG, Bremen

BSVAG, Braunschweig

Rheinbahn, Düsseldorf

Hansebahn, Arcelor Mittal, Bremen

Stadtwerke Augsburg

  • Österrike

Wiener Linjer

Wien lokal järnvägs

  • England

Newcastle upon Tyne

Croydon

Nottingham

  • Sverige

Göteborgs stad / Trafikkontoret

  • Norge

Sporveien Oslo